24 tra 2014

Studijski posjet u Istru i upoznavanje s razvojnim modelima turizma Istarske županije u sklopu projekta Joint Planning Code

Predstavnici Regionalne razvojne agencije Međimurje, Međimurske županije, Turističke zajednice Međimurske županije te Destinacijske menadžment kompanije Međimurske županije zajedno s mađarskim partnerima na projektu Joint planning CODE, 22. i 23. travnja 2014. g. posjetili su Istru i upoznali se s ključnim modelima za razvoj turizma u Istri.

Cilj ovog studijskog putovanja bio je upoznavanje projektnog tima i onih koji će raditi i biti izravno uključeni u izradu strateških planova za razvoj turizma za prekogranično područje Mađarske i Hrvatske, s osnovnim smjernicama razvoja turizma u Istarskoj županiji koja je u tom pogledu jedan od najboljih primjera dobre prakse u Republici Hrvatskoj.

Domaćin je bio gospodin Denis Ivošević, direktor Istarske razvojne turističke agencije koji je  predstavio način izrade Master plana razvoja turizma za čitavo područje Istre te prenio svoja bogata  iskustva o razvoju bike turizma i enogastronomske ponude Istre.

Današnja turistička Istra obiluje mnoštvom najraznovrsnijih turističkih kapaciteta i sadržaja od onih na njenom obalnom, primorskom dijelu, do onih sve zanimljivijih i traženijih u unutrašnjim ruralnim područjima. Stoga je, uz spomenuta stručna predavanja g. Ivoševića, bio organiziran posjet ponajboljim primjerima turističke ponude u unutrašnjosti Istre: Vinariji Kozlović i konobi Stari Podrum u Momjanu, najboljem boutique hotelu u Hrvatskoj, San Rocco u Brtonigli te obiteljskoj uljari Babić kod Novigrada.

Kroz projekt Joint planning CODE u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska, na kojem je REDEA vodeći partner, financirat će se izrada Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za Međimursku županiju. Stoga su, zahvaljujući dobivenim saznanjima s ovog studijskog posjeta, razmatrane mogućnosti prenošenja istarskih iskustava u turizmu na Međimurje.

Zaključak ovog studijskog putovanja bio je poprilično jasan. Za pozicioniranje turizma u Međimurju na višu razinu kvalitete i postizanje sinergijskog razvojnog učinka s gospodarskim sektorom, potrebno je u njega, kao gospodarsku granu puno više ulagati, a Strateški marketinški plan razvoja turizma Međimurske županije je upravo temelj koji će definirati jedinstveni image regije i dati osnovne smjernice razvoja.