O partnerima

head_hr


REDEA d.o.o.

Hrvatska, Međimurska županija

redea

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. osnovana je 9. prosinca 2004. od strane Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju. REDEA je pravni slijednik Međimurskog poduzetničkog centra (MPC) osnovanog 1998. godine, koji je primarno pružao podršku malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima (poslovni planovi, pomoć pri kreditiranju). Dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorile prilike za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Upravo su te prilike i povećanje djelokruga rada rezultirale transformacijom MPC u razvojnu agenciju što je iziskivalo kako specifične kompetencije tako i veći broj djelatnika. REDEA je osnovana kao trgovačko društvo u javnom vlasništvu te je sufinancirana od strane Međimurske županije kao osnivača i jedinog vlasnika, a akreditirana je kao regionalni koordinator za Međimursku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH). Agencija se bavi  strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala.

Područje rada:

 • iniciranje i provedba strateških projekata
 • pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa
 • priprema i provedba EU projekata vezanih uz područja našeg rada
 • organizacija i provedba edukacija za javni i privatni sektor
 • informiranje o dostupnim programima potpora i subvencija za poduzetnike (uključujući EU fondove) i savjetovanje u izradi projektnih prijedloga.

 Aktivnosti koje se provode usmjerene su na potrebe:

 • Međimurske županije
 • jedinica lokalne samouprave
 • javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…)
 • poljoprivrednika
 • gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača)
 • organizacija civilnog društva
Razvojna agencija regije Balaton (LBDCA)

Mađarska, Somogy megye

balatonRazvojna agencija za koordinaciju razvoja regije Balaton je neprofitna tvrtka koju je Vijeće za razvoj regije Balaton osnovao u siječnju 2000. godine. Agencija obavlja stručne i operativne poslove kojima je cilj promicanje razvoja regije Balaton. LBDCA surađuje s domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama s ciljem pokretanja održivih projekata i inicijativa. U skladu s tim, Agencija je odgovorna za koordiniranje i upravljanje projektima koji doprinose razvoju regije i koji potiču lokalne i mikro-regionalne inicijative.

 

Planiranje i donošenje odluka:

Osnovne djelatnosti agencije uključuju: izvršavanje dugoročnog razvojnog koncepta regije Balaton, priprema aktivnosti koje će provoditi Vijeće za razvoj regije Balaton, sudjelovanje u provedbi Detaljnog plana razvoja Regije Balaton.

Priprema i provođenje projekata:

LBDCA ima također veliko iskustvo u pripremi i vođenju projekata koji se financiraju iz europskih razvojnih fondova ili sredstava kojima raspolaže Vijeće za razvoj regije Balaton. Osim toga, Agencija provodi različite EU projekte, a uključena je i u mnoge projekte transnacionalne suradnje.

Regionalna suradnja:

LBDCA ima važnu ulogu u budućnosti regije promicanjem suradnje između regionalnih organizacija, koordinacijom istraživačkih i sektorskih programa, održavanjem kontakata i pregovaranjem s nadležnim statističkim regijama, županijama, mikro-regijama i općinama. Agencija smatra da je promocija novih projektnih ideja veoma važna kao i traženje postojećih projektnih inicijativa i njihova prijav na odgovarajuće natječaje.

Istraživačke djelatnosti:

LBDCA je jedinstvena regionalna razvojna agencija, s obzirom da već od 2002. provodi ekonomska i društvena istraživanja kako bi pomogla u ostvarivanju razvojnih ciljeva ovog područja. Istraživačke djelatnosti provodi stručni istraživački tim društvenih znanosti, koji također ima važnu ulogu u kvalitetnoj provedbi projekta “Zdravstveni turizam u prekograničnom području”.

Turistička Zajednica Međimurske Županije

Hrvatska, Međimurska županija

TZM-logoTuristička zajednica Međimurske županije osnovana je 1999. godine.  Ured  TZMŽ formiran je 2001. godine.  U skladu sa svojim zakonskim i statutarnim obvezama TZMŽ provodi aktivnosti na razvoju novih turističkih proizvoda, promociji ukupne turističke ponude Međimurja i poticanju razvoja novih gospodarskih inicijativa iz sektora turizma.   Do sada TZMŽ je provodila slijedeće najznačajnije projekte:

 

 • Međimurska vinska cesta  – rezultat:  MVC je 2007. godine u akciji Zeleni cvijet  Hrvatske turističke zajednice  proglašena najboljom originalnom turističkom ponudom u kontinentalnoj Hrvatskoj.
 • Europska destinacija izvrsnosti – rezultat: Općina sveti Martin je 2007. godine u Portugalu primila nagradu kao jedna od 10 najkvalitetnijih  novih turističkih destinacija za  ruralni  turizmm u Europi – projekt je vodila TZMŽ u suradnji sa lokanom zajednicom.
 • Zeleni cvijet  – rezultat: unatrag pet godina  u suradnji sa lokalnim TZ-ima i lokanim zajednicama  ostvaruju se zapaženi rezultati u ovoj akciji HTZ-a te su međimurska mjesta i turistički objekti, a time i županija kao cjelina jedni od najuspješnijih  u kontinentalnoj  Hrvatskoj (Čakovec, Sv. Martin na Muri,  Toplice Sv. Matin …) nekoliko godina uzastopce su među tri najbolje destinacije  u svojim kategorijama. 
 • Međimurska biciklistička mreža – rezultat: razvijena cikloturistička mreža koja povezuje svu turističku ponudu Međimurja u jedan jedinstveni sustav posjećivanja, a cijelu regiju s hrvatskim  i inozemnim detinacijama.
Razvojna agencija regije Zala

Mađarska, Zala megye

zala kftVijeće za regionalni razvoj Županije Zala osnovalo je 2006. godine Neprofitnu regionalnu razvojnu agenciju Zala županije kako bi ona koordinirala provedbom ciljeva koji se nalaze u programu razvoja županije.

Neprofitna regionalna razvojna agencija Zala županije sudjelovala je u pripremi i realizaciji akcijskih planova Operativnog programa Zapadnog Podunavlja, koordinirala je županijskom razinom priprema za razvoje u subregijama Mađarske.
Neprofitna regionalna razvojna agencija igrala je ulogu i tijekom realizacije zajedničkih programa prekogranične suradnje ( mađarsko- austrijske, mađarsko- slovenske i mađarsko- hrvatske), sudjelovala je kao partner u ostvarenju ciljeva razvoja Županije Zala.
Djelokrug Neprofitne regionalne razvojne agencije je Županija Zala, aktivnost joj se proteže na 258 naselja Županije Zala.

Kao partner ZMTÜ- a sudjelovala je u razvoju tržišta rada u slovensko-mađarskoj pograničnoj regiji – pod nazivom LAMAPROM ( Labour Market Promotion) kako bi realizirala projekt pod kodom SI-HU-2-2-020 koji osigurava posredovanje između radnika, mladih ljudi pred izborom karijere i onih tvrtki koje žele zaposliti radnu snagu, nudeći inovativna prekogranična rješenja za poboljšanje zadržavanja cjelokupnog stanovništva regije.
Zadatak organizacije bio je promocija i poboljšanje sustava stipendija za mlade osobe ( pripravnike i studente) Županije Zala, a po uzoru na primjer dobre prakse iz Slovenije.

Zadaci projekta:

Neprofitna regionalna razvojna agencija Zala županije se prihvatila organiziranja radionica kako bi ostvarila sve ciljeve razvoja Županije Zala, osobito se usredotočivši na lokalne vlasti, nevladine organizacije i visokoškolske ustanove.
Zadatak sastanka bio je da one koji žive na tom prostoru s jedne strane obavijesti o ciljevima i o sadržaju projekta, o trenutnom stanju razvoja te da prikupi što više prijedloga koje će integrirati u razvojnu studiju.