A partnerek

head_hu


REDEA Kft.

redeaMuraköz megye 2004-ben december 9 – én alapította meg a Regionális Fejlesztési Ügynökség Muraköz REDEA Ltd.-t, azzal a céllal, hogy Muraköz megyében támogassa a fenntartható fejlődés folyamatát. REDEA jogutódja a Muraköz Vállalkozói Központnak (MPC-nak), amely 1998-ban alakult és amely elsősorban támogatást nyújtott a kis és közepső vállalatoknak és a mezőgazdasági termelőknek (üzleti tervek, segítség a hitelezésnél). 2004-ben Horvátországnak az EU-tagságban való tagjelölti státusz megszerzése köszönhetően megnyitottak a lehetőségek, hogy vonja vissza a pénzt az EU- előcsatlakozási alapokból. Éppen ezek a lehetőségek, és a munkaköre növekménye eredményezte, hogy MPC Fejlesztési Ügynökség átalakul és ez szükségessé tette külön hatásköröket és egyre több alkalmazott.
REDEA jött létre a nyilvánosság előtt, mint a cég, és a Muraköz megyei finanszírozza őt, mint az alapítója és egyedüli tulajdonosa. REDEA akkreditált mint regionális koordinátor Muraköz megyére(Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési törvénye szerint). REDEA a stratégiai tervezéssel foglalkozik, mint az orientált fejlődés előfeltétele, aztán a gazdasági fejlődéssel, a mezőgazdasággal, a vidékfejlesztéssel és a humánerőforrás-fejlesztéssel.

Munkaterület:

 • stratégiai projektek kezdeményezése és végrehajtása
 • segít azoknak a projekteknek az azonosításában, kidolgozásában és végrehajtásában, amelyek a nemzeti és az uniós programokból társfinanszírozott
 • a munkánk területéhez kapcsolódó EU-projektek előkészítése és végrehajtása
 • az állami és a magánszektorra való oktatás megszervezése és végrehajtása
 • a rendelkezésre álló programok segélye és támogatásuk a vállalkozóknak (köztük EU-forrásokkal) és tanácsadók javaslatai.

 Tevékenységek:

 • Muraköz megye
 • a helyi önkormányzatok
 • a közintézmények ( az oktatás területén, az egészségügyben, a szociális jólétben, a
  közművek..)
 • a mezőgazdasági termelők
 • a gazdaság (vállalkozók, iparosok, hazai és külföldi befektetők)
 • a civil szervezetek
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (LBDCA)

balatonBalatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
A Balatoni Fejlesztési Tanács 2000. januárjában alapította meg a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kht-t, melynek fő feladata a Balatoni régió fejlesztésének elősegítése, továbbá tevékenységi köréhez kapcsolódóan szakmai, operatív feladatok ellátása. A Kht. a hazai és nemzetközi partnerekkel és szervezetekkel együttműködve meghatározza a fenntartható programok és kezdeményezések irányát. Ezzel összhangban a Kht. olyan projektek koordinálásáért és irányításáért felelős, amelyek ösztönzően hatnak a helyi és mikro-regionális kezdeményezésekre. 

Tervezés és döntéshozatal:
Az Kft. fő tevékenységi köre: hosszútávú fejlesztési koncepció végrehajtása a Balaton régióban, fejlesztési programok előkészítése, melyeket a Balaton FejlesztőTanács hajt végre, részvétel a Balaton régió részletes fejlesztésére irányúló tervek kidolgozásában.

Projekt előkészítés és kivitelezés:
A Kft. nagy tapasztalatokkal rendelkezik projektek előkészítésében és vezetésében, melyek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerülnek finanszírozásra, melyekkel a Balatoni Fejlesztési Tanács rendelkezik. Ezen kivűl a Kht különböző EU-s projektekben vesz részt, de bekapcsolódik még számos más egyéb transznacionális projektbe is.

Regionális együttműködés:
Fontos szerepet játszik a régió jövőjét illetően regionális szervezetek együttműködésének előmozdításában, az ágazati programok és kutatói feladatok koordinálásában, kapcsolatot tart fenn és tárgyalásokat bonyolít le a statisztikai régiók, megyék, mikrorégiók és települések között. Kiemelt feladatának tartja új projektötletek megszületésének előkészítését, a meglévő projekt kezdeményezések felkutatását illetve pályázati dokumentummá fejlesztését.

Kutatási tevékenység:
A Kft. – a regionális fejlesztési ügynökségek sorában egyedülállóan – saját tevékenysége keretében 2002 óta folytat tervszerű, elsősorban területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat. E munka a Kft. szakmailag önálló Társadalomtudományi Kutatócsoportjában folyik. mely fontos szerepet játszik az „Egészségturizmus a határ menti térségben” projekt minőségi kivitelezésében is.

Međimurje Megyei Idegenforgalmi Hivatal

TZM-logoMuraköz Megyei Idegenforgalmi Közösség1999-ben alakult. TZMŽ Irodája 2001-ben alakult. TZMŽ jogi és törvényi kötelezettségei szerint olyan tevékenységeket végzett, amelyek az új turisztikai termékek fejlesztésével kapcsolatos. Muraköz Megyei Idegenforgalmi Közösség Muraköz megye átfogó turisztikai kínálatát tamogatja és az új gazdasági kezdeményezéseket ösztönzi az idegenforgalmi ágazatban. Eddig TZMŽ végzette a következő nagy projekteket:

 • Muraköz borút   – eredmény: MVC 2007-ben Zöld Virág akcióban a Horvát Idegenforgalmi Közösség kijelentette őt a legjobb turisztikai létesítményként a kontinentális Horvátországban.
 • Európai Desztináció of Excellence – eredmény: Szent Márton Önkormányzat 2007-ben díjat kapott Portugáliában, mint az egyik a 10 legkiválóbb minőségű új turisztikai célpontok közül az európai vidéki turizmusban – TZMŽ vezetette a projektot a helyi közösséggel együttműködve.
 • Zöld Virág – eredménye: öt évvel vissza a helyi idegenforgalmi bizottsággal és a helyi közösségekkel együttműködve akciójában a megyei helyek és turisztikai tárgyak a figyelemreméltó eredményeket érték el ebben a HTZ akciójában, és így a megye a Horvátország legsikeresebb megyei közül egyike ( Čakovec, Szt. Martin na Muri…)
 • Muraközi kerékpárút-hálózat – az eredmény: fejlesztett hálózat, amely Muraköz összes turisztikai ajánlatát köti össze és az egész régiót egyesüli a más horvát és külföldi célállomásokkal.
Fejlesztési Ügynökség régió Zala

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft.-t 2006. évben alapította a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács a megye fejlesztési programjában szereplő célkitűzések megvalósításának koordinálására. A Nonprofit Kft. közreműködött a Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterveinek az előkészítésében, megvalósításában, koordinálta a kistérségekben folyó fejlesztések megyei szintű előkészítését. A Nonprofit Kft. szerepet vállal a határ menti együttműködési programok (magyar-osztrák, magyar-szlovén, magyar-horvát) megvalósítási folyamatában, együttműködő partnerként részt vesz Zala megye fejlesztési céljainak megvalósításában.

A nonprofit Kft. hatóköre Zala megye, tevékenysége kiterjed a 258 zalai település területére.
A ZMTÜ partnerként részt vett a Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben – LAMAPROM (Labour Market Promotion) című, SI-HU-2-2-020 kódszámú projekt megvalósításában, amely részét képezi egy olyan rendszernek, amely ellátja a munkavállalók, a pályaválasztás előtt álló fiatalok és a munkaerőt foglalkoztatni kívánó vállalkozások között a közvetítő szerepet, innovatív, határon átnyúló megoldásokkal is fokozva a régió népességmegtartó erejét.

A szervezet feladata volt az fiatal korosztály (gyakornokok, hallgatók) számára szlovén jó gyakorlatok felhasználásával egy zalai ösztöndíj-rendszer kidolgozása, promotálása.

Projektfeladatok:

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta, hogy Zala megyében a projekt célkitűzéseiben érintettek bevonásával – különös tekintettel az önkormányzatokra, civil szervezetekre, felsőfokú oktatási intézményekre – munkamegbeszéléseket szervez. E találkozók feladata volt, hogy az adott térségekben élőket egyrészt tájékoztassa a projekt céljáról, tartalmáról, a fejlesztő munka adott állapotáról, illetve összegyűjtse a tájékoztatás nyomán létrejövő, és a fejlesztő tanulmányba beépíthető javaslatokat. A projekt során összesen 5 db workshopot szerveztünk, Zala megye különböző kistérségeiben.