Projektno područje

head_hr


Međimurska županija

medimurje

Međimurje je smješteno na dodiru dviju velikih reljefnih cjelina; Istočnih Alpi i Panonske nizine, na temelju čega su definirane dvije morfološke cjeline; brežuljkasto gornje (s najvišim vrhom Mohokosom 344,5 metara nadmorske visine) i nizinsko donje Međimurje. Zelenilo njene brežuljkaste i ravničarske unutrašnjosti presijecaju plavetnila stotinu manjih jezera i vodenih tokova te dva velika umjetna jezera HE Čakovec i Dubrava. Smješteno na sjeverozapadu Hrvatske, prometno najpovezanijem dijelu s Europom, omeđeno je prirodnim granicama-rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Međimurje je smješteno u području umjereno tople, vlažne klime s dobro izraženim godišnjim dobima relativno vrućih ljeta, hladnih zima, brzim porastom temperatura u proljeće i povoljnim temperaturnim prilika u jesen.

Na površini od 730 km², u najgušće naseljenoj županiji Republike Hrvatske, živi u 3 grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće) i 22 općine, u prosjeku starosti 37,6 godina, 118 426 vrijednih Međimurki i Međimuraca.

Grad Čakovec upravno je kulturno i političko središte Međimurske županije, upravno-političke jedinice nastale konstituiranjem države Republike Hrvatske.

U 787 najvećih tvrtki ostvaruje prihod 8,2 milijarde kuna godišnje, 23,061 uposlenih u gospodarstvu, najviše u tekstilnoj, prerađivačkoj industriji i obrtu, trgovini, građevinarstvu, poslovanju nekretninama, poljoprivredi i turizmu.

Izuzetna blizina, cestovna (autocestom) i željeznička povezanost s Jadranom i europskim središtima daje Međimurju mogućnost razvoja, gospodarsko-turističke perspektive i primamljivost za potencijalne ulagače u razvoj tehnologija i gospodarskih grana bliskih našem krajoliku.
Ona se očituje i u očuvanim prirodnim i izgrađenim resursima visoke kvalitete podzemnih pitkih i termalnih voda, očuvanoj bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini koju Međimurci brižno čuvaju u 127 statističkih naselja dobro izgrađene infrastrukture s naglaskom na očuvani okoliš (razvijena je mreže zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova, čak 99 % međimurskih domaćinstava ima pristup vodi iz javnog vodoopskrbnog sustava, najveći broj međimurskih naselja je plinoficiran, izgrađen je centralni pročistač otpadnih voda grada Čakovca).

Međimurje razvija i njeguje pograničnu suradnju sa susjedima Mađarskom i Slovenijom kroz mnogobrojne programe Euroregije Mura – Drava te ostalim zemljama Europe.

Zala county

zala

Županija Zala smještena je na jugo zapadu Mađarske. Ime je dobila po rijeci Zali. Županija graniči s Hrvatskom i Slovenijom i s mađarskim županijama Vas, Veszprém and Somogy. Glavni grad županije je Zalaegerszeg. Ova županija privlači sve više i više turista zbog svojih netaknutih prirodnih ljepota, romantičnih šuma u regijama Göcsej and Bakony, netaknutog biljnog i životinjskog svijeta na Malom Balatonu, plaža „mađarskog mora“ i toplica.

U baroknoj palači Feštetić u Keszthelyju mogu se vidjeti brojne izložbe o oružju iz različith razdoblja, kolekciju trofeja vojvode Windischgrätza, kao i jedini muzej kočija na svijetu. Najpoznatije toplice u županiji nalaze u se Hévízu, mjestu s najvećim termalnim jezerom na svijetu. Ovo je jedino jezero u Europi gdje se mogu vidjeti lopoči koji rastu u termalnoj vodi. U mjestu Zalaszántó zanimljivo je posjetiti Park ljudskih prava koji je posvećen svim ljudima i narodima čija su prava bila kršena. U sjedištu županije, u Zalaegerszegu nalazi se seoski muzej Göcsej koji prikazuje tradicijsku arhitekturu regije. Prekrasan primjer tradicijske arhitekture je i zvonik u selu Nemesnép. Zanimljivost mjesta Zalalövő su ostaci rimskih grobova koji se nalaze u vrtu Ville Publica, a u Zalaváru se se nalazi također jedna vrlo zanimljiva znamenitost, a to je Adrijanova bazilika koja je izgrađena između 852-53. Posebnost ove bazilike je da je u ono vrijeme bila najveća katedrala u istočnoj Europi.

U  Keszthelyju, u muzeju Georgikon nalazi se izložba koja prikazuje život gospodara i njihovih slugu. Muzej o povijesti naftne industrije u Mađarskoj nalazi se u Zalaegerszegu. U muzeju se može vidjeti oprema za vađenje nafte uključujući i 40 m visoku pumpu za vađenje nafte, parne mašine i protueruptivni uređaji. U Kehidakustányju, u baroknoj vili Deák smještena je memorijalna zbirka koja je posvećena Ferencu Deáku, poznatom mađarskom državniku. U Nagykanizsai se nalazi poznata turska fontana koja je, po predaji, izgrađena od kamena iz dvorca u Nagykanizsai.