Tevékenységek

head_hu


Tevékenységek

Minden tevékenység Muraköz megyében és Zala megyében lesz. A projekt fő célcsoportjai lesznek: a helyi hatóságok, a politikai döntéshozók, a szakmai szervezetek és intézmények és mindazok, akik bármilyen módon részt vesz a helyi és regionális fejlesztésben.

A projekt keretében három fejlesztési dokumentumot (egy főt és két ágazatit) fognak kialakítani: Tudományos hálózat tamogatásának a stratégiáját, A turisztikai desztináció-menedzsmentnek a tanulmányát és a Stratégiai marketing terv a turizmusfejlesztésre-t és egy közös dokumentumot, amely határozza meg a határ menti területek fejlesztésének a fő prioritásait és céljait.

Ezenkívül, konferenciák lesznek, projekt találkozók, műhelyek, újságcikkek készítése, nyomdai előkészítés és tervezési dokumentumok nyomtatása és egy háromnyelvű honlap.

A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing terve létrehozásával a régiónak az egyedi képét fogják meghatározni. Ennek a dokumentumnak a kidolgozása közben kutatás és elemzés magába fog foglalni: a potenciális és a tényleges turisztikai attrakcióknak az adatbázisa és az atlasza létrehozását, az elképzelés kérdéseinek az elemzését, versenyképesség és benchmarking elemzést. A stratégia magában foglalja a marketing terveket a termékek szerint, végrehajtási tervet és előkészíti az alapját egy közös elképzelés – márka kidolgozásának.

A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing terve létrehozása részvételen alapuló folyamat lesz és így találkozók lesznek a szakértőkkel, akik venni fognak részt a dokumentum kidolgozásában. Műhely is lesz 40 résztvevő számára és 10 résztvevőig számoló fókuszcsoportok számára is.