Rezultati

head_hr


Rezultati

Rezultati koji se očekuju nakon implementacije projekta:
– bolje razumijevanje faktora uspjeha regionalnog razvoja kroz identifikaciju potreba i zajedničkih razvojnih mogućnosti, kao i generiranje novih projektnih ideja za buduće prekogranične projekte
– projekt će biti od koristi nevladinim udrugama koje također pišu i provode projekte te poduzetnicima koji se bave turizmom
– kroz participativni proces u kreiranju i provedbi planskih dokumenata, javnost će biti direktno uključena u njihovu izradu i time dobiti uvid u procese razvoja područja u kojem žive
– povećana konkurentnost prekograničnog područja u sektoru turizma i gospodarstva općenito

Izradom Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za područje Međimurske županije očekuju se sljedeći rezultati:
– izrađena kvalitetna turistička strategija u skladu s najboljom praksom izrade strateških dokumenata u EU koja će biti temelj za daljnje usmjeravanje razvoja turizma u Međimurju
– definirani najučinkovitiji marketinški alati za povećanje prepoznatljivosti Županije, izrađen marketinški i implementacijski plan, te kreiran vizualni identitet – brend Međimurja.
– definirani prijedlog mjera za razvoj turizma u svrhu financiranja projekata iz fondova EU
– osigurani temelji za efikasno upravljanje turističkom destinacijom koje se zasniva na općim trendovima ruralnog razvoja i politike EU