13 febr 2014

Redea kezdette készíteni A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing tervét

Međimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség a REDEA Kft. a Turizmus intézettel együtt kezdette készíteni A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing tervét a Muraközi megye részére. Az első találkozón, amelyet 2o14. február 13-án tartottak , megbeszéltek a jövő tevékenységek sorrendjéról és a tevékenységek időkeretéről. A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing terve kidolgozása a részvételi folyamat lesz és a következő 1o hónapon keresztül, amelyeken keresztül dokumentum kidolgozása lesz, a helyszíni látogatásokat fogják szervezni és a két műhelyt, amelyeken sok résztvevő lesz, és 1o fókuszcsoport, amelyeken csak kisebb számú résztvevő lesz. Szóval, találkozók lesznek, amelyekre a muraközi turizmus területén kulcsfontosságú érdekeltek fognak jönni . A muraközi turizmusfejlesztésnek a stratégiai marketing terve kidolgozása köszönhetően a régiónak az egyedi elképzelése meg lesz határozva.
A „Joint planning and cooperation for long-term development in the cross-border region“ cimű projekt (projekt rövidítése: Joint planning CODE) tevékenységei közül az egyike ennek a dokumentumnak a kidolgozása. A projekt a Magyarország-Horvátország 2007. – 2013. IPA Határon Átnyúló Együttmuködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezető partnerje a Međimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség a REDEA Kft.
A projektben, a REDEA-n kívül, Muraközi Megyei Idegenforgalmi Hivatal és magyar partnerek- Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (LBDCA) Siofokról és Regionális Fejlesztési Ügynökség – Zala megye (ZMT) vesz részt.