18 lis 2013

Održan prvi sastanak u sklopu projekta joint planning code čiji je vodeći partner regionalna razvojna agencija Međimurje – Redea

U četvrtak, 17. listopada 2013.g. u prostorima Regionalne razvojne agencije Međimurje održan je prvi sastanak u sklopu projekta Joint Planning Code. Projekt je odobren za financiranje na trećem raspisu  IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., a započeo je s provedbom  1. listopada 2013. godine.

redea-prvi-satanakRegionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA je vodeći partner u projektu, a u projekt je još kao hrvatski partner uključena Turistička zajednica Međimurske županije, te dvije mađarske agencije, Agencija za koordinaciju razvoja jezera Balaton i Regionalna razvojna agencija županije Zala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 207.829,65 eura, a  projekt traje 16 mjeseci. Glavna aktivnost u projektu je izrada Strateškog marketinškog plana razvoja turizma Međimurske županije koji će se temeljiti na cjelovitoj evaluaciji turističke atrakcijske i ostale resursne osnove regije. Na sastanku, projektni partneri su zajednički razradili aktivnosti koje su predviđene projektom te njihov vremenski okvir za provedbu. Proces izrade Strateškog marketinškog plana razvoja turizma  započeti će u prosincu ove godine, dok će se sa strateškim dokumentima koje mađarski partneri izrađuju za županiju  Zala  započeti u siječnju 2014. godine. Prva sljedeća aktivnost koju će odraditi mađarski partner u sklopu projekta je organizacija početne konferencije u mađarskom mjestu Zalaegersag u studenome ove godine.