28 sij 2015

Predstavljanje Strateškog marketing plana razvoja turizma Međimurske županije na završnoj konferenciji projekta JOINT PLANNING CODE

U srijedu, 28. siječnja 2015. godine REDEA je organizirala završnu konferenciju projekta Joint Planning CODE kao posljednju u nizu aktivnosti odrađenih u okviru ovog mađarsko-hrvatskog prekograničnog projekta. Za širu javnost je vjerojatno najznačajnija aktivnost projekta bila izrada Strateškog marketing plana turizma Međimurske županije čiji je završetak očekivan s nestrpljenjem. Marketing plan je na završnoj konferenciji ukratko predstavila gospođa Neda Telišman-Košuta iz Instituta za turizam, prilikom čega je naglasila da bi dokument u konačnici trebao pridonijeti većoj prepoznatljivosti Međimurja kao turističke destinacije. Voditeljica projekta, Valentina Hažić iz REDEA-e, prezentirala je osnovne aktivnosti i rezultate projekta u cijelosti, dok su mađarski stručnjaci i partneri predstavili izradu njihovih planskih dokumenata u okviru projekta i to: Strategiju potpore znanstvenim mrežama i Studiju turističkog destinacijskog menadžmenta.

Svi sudionici konferencije dobili su tiskani primjerak sažete verzije Strateškog marketing plana turizma Međimurske županije te Dokument zajedničkog planiranja koji je također jedan od rezultata provedbe projekta, a koji definira daljnje mogućnosti suradnje i provedbe projekata između Međimurske županije i Županije Zala. Važno je istaknuti da uz tiskani dokument Strateškog marketing plana razvoja turizma Međimurske županije postoji i prilog na 100-ak stranica u elektronskoj verziji koji detaljno razrađuje cijelu tematiku. Sve dodatne informacije o dokumentima mogu se dobiti u uredima REDEA-e i Turističke zajednice Međimurske županije gdje svi zainteresirani mogu dobiti i tiskane primjerke.

Svi dokumenti izrađeni u sklopu ovog projekta mogu se preuzeti i na službenim stranicama projekta http://jp-code.eu/dokumenti/