Ciljevi

head_hr


Ciljevi

Opći cilj projekta je osigurati kvalitetnu osnovu za upravljanje razvojem u prekograničnoj regiji na temelju zajedničkih planskih dokumenata kroz kvalitetan participativni proces.
Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

1. Uspostava i jačanje partnerstava i suradnje s ciljem kvalitetnog planiranja u prekograničnom području
2. Priprema kvalitetnih planskih dokumenata koji će biti svojevrsni „vodiči“ svima koji na lokalnoj razini donose odluke po pitanju razvoja regije
3. Identifikacija ključnih faktora uspjeha s ciljem kvalitetnog planiranja i razvoja regije
4. Uključivanje javnosti u izradu i implementaciju planskih dokumenata s ciljem razumijevanja dugoročnog plana razvoja sredine u kojoj žive.